Kontakt

by Domi s.r.o.
M. Waltariho 7097/3
921 01 Piešťany
Slovenská republika

info@bydomi.sk

   

Bankový účet
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
č.účtu: 1296466006 /1111
IBAN: SK39 1111 0000 0012 9646 6006
SWIFT: UNCRSKBX

Právne sídlo spoločnosti
by Domi s.r.o.
M. Waltariho 7097/3
921 01 Piešťany

IČO: 45 435 090

Zapísaná v ob.reg.Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 25243/T

Starostlivosť o zákazníkov
Chcete nám napísať správu?
Píšte na: info@bydomi.sk