O nadácii

Aby hviezdy nezhasli...

cieľom nadácie je podporovať úspešných slovenských športových reprezentantov, ktorí celý svoj život zasvätili športu a reprezentovaniu našej krajiny. Ale taktiež „podporiť“ významných ľudí, ktorí sa zaslúžili o ľudský rozvoj či už v oblati kultúry, vedy alebo techniky.

Poslaním nášho občianskeho združenia je zoskupovať finančné prostriedky a tieto používať na publikačnú činnosť pomocou ktorej chceme upriamiť pozornosť na takéto osobnosti, organizovanie eventov pre možné stretnutia s týmito ľuďmi a v neposlednom rade aj priamu finančnú či materiálnu pomoc ak takúto je nutné zrealizovať v prospech týchto ľudí.

Časť výťažku z predaja kolekcie “by Domi” putuje práve na podporu týtmo ľuďom. Ďakujeme i Vám za podporu

Pre viac informácií, prosím, navštívte oficiálnu stránku nadácie www.ahn.sk.